Jakie dodatki do betonu poprawiają jego parametry?

beton w worku

Mieszanki i dodatki do betonu są bardzo często stosowane w przemyśle budowlanym. Stosuje się je między innymi w celu zmodyfikowania mieszanki betonowej, aby nadać jej innych lepszych parametrów. Ich poprawne stosowanie może wpłynąć bardzo pozytywnie na całą mieszankę betonową, jak i na standardowy beton. Poznaj dodatki do betonu poprawiające jego parametry.

Dodatki do betonu

Dodatki do betonu zazwyczaj dostępne są jako produkty, które różnią się od siebie budową chemiczną i swoimi właściwościami. Poszczególne mieszanki mają swoje konkretne zastosowania, niektóre z nich redukują ilość występującej wody w betonie, a jeszcze inne go napowietrzają. Istnieją dodatki, które przyspieszają twardnienie betonu, oraz takie, które znacznie opóźniają ten proces. Dodatki do betonu można podzielić na kilka rodzajów:

  • włókna stalowe i polimerowe, które poprawiają wytrzymałość betonu na zginanie, oraz zmniejszają jego skurcz. Zazwyczaj wykorzystywane są przy tworzeniu posadzek, ponieważ właśnie tak zapobiega się jego pęknięciom,
  • pigmenty, które zmniejszają naturalną barwę betonu, oraz lekko zmniejszają jego parametry,
  • mączka wapienna, stosowana dość rzadko, że wspomaga zagęszczenie masy betonowej.

Granulowany żużel wielkopiecowy jest równie często stosowanym dodatkiem do betonu. Używany jest on do utwardzenia betonu oraz uodpornienia na warunki zewnętrzne, jak również korozję.

Dodatki do betonu zwiększające jego parametry

Jednym z dodatków poprawiającym jego parametry, zwiększając przy tym jego wytrzymałość, jest popiół lotny. Materiał ten uszczelnia przede wszystkim mikrostrukturę mieszanki betonowej, jak również pozytywnie wpływa na inne jej właściwości. Wspomniane już włókna stalowe i polimerowe, również znacznie poprawiają parametry betonu, szczególnie używa się je w miejscach szczególnie narażonych na największe oddziaływanie, takich jak posadzki. Posadzki czy inne powierzchnie powstające z betonu z dodatkiem włókien stalowych i polimerowych, stają się bardzo wytrzymałe oraz zmniejsza się możliwość ich spękania.

Czytaj także: Do czego wykorzystuje się beton towarowy?