Czym są i co oznaczają klasy betonu?

betonowa zaprawa

Klasy betonu to temat, który może wydawać się nieco tajemniczy dla osób niezwiązanych z branżą budowlaną. W rzeczywistości jednak stanowią one kluczowe informacje dotyczące właściwości tego niezwykle popularnego materiału. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym są klasy betonu, co oznaczają oraz jakie rodzaje można wyróżnić.

O czym świadczą klasy betonu?

Klasy betonu to międzynarodowy system klasyfikacji, który pozwala na określenie właściwości tego materiału, takich jak wytrzymałość na ściskanie czy gęstość pozorna. Wytrzymałość na ściskanie jest jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących beton, gdyż determinuje zdolność materiału do przenoszenia obciążeń. Gęstość pozorna natomiast informuje o masie betonu w stosunku do jego objętości, co ma wpływ na ciężar konstrukcji oraz jej stabilność. Klasyfikacja ta umożliwia porównanie różnych rodzajów np. naszego betonu z Sokołowa Podlaskiego oraz ich zastosowanie w odpowiednich warunkach.

Jakie wyróżnia się klasy betonu?

Klasy betonu są oznaczane literą "C" (od słowa "concrete", czyli beton po angielsku) oraz dwiema liczbami. Pierwsza liczba oznacza minimalną wytrzymałość na ściskanie betonu, wyrażoną w megapaskalach (MPa), podczas gdy druga liczba informuje o gęstości pozornej materiału, podanej w kilogramach na metr sześcienny (kg/m³). W praktyce można wyróżnić kilka podstawowych klas betonu. Oto niektóre z nich.

  • C12/15 – jest to tzw. beton lekki, o stosunkowo niskiej wytrzymałości na ściskanie i gęstości pozornej. Stosowany jest głównie w budownictwie mieszkaniowym, do wylewania fundamentów czy izolacji termicznej.
  • C16/20 – to beton o umiarkowanej wytrzymałości, przeznaczony do konstrukcji o niewielkim obciążeniu, takich jak ściany działowe czy stropy.
  • C20/25 – jest to najbardziej powszechnie stosowany beton w budownictwie, o dobrej wytrzymałości na ściskanie i gęstości pozornej. Może być używany do większości konstrukcji, takich jak fundamenty, słupy czy belki.
  • C25/30 – beton o podwyższonej wytrzymałości, stosowany w konstrukcjach wymagających większej odporności na obciążenia, np. mostach czy parkingach wielopoziomowych.
  • C30/37 – to beton wysokowytrzymałościowy, używany w budownictwie przemysłowym oraz inżynieryjnym, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na działanie agresywnych substancji chemicznych.

Warto dodać, że klasy betonu można modyfikować poprzez dodawanie różnych domieszek i dodatków, takich jak włókna szklane, stalowe czy polimerowe. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie betonów o specjalistycznych właściwościach.